ท่านต้องการให้ อบต.แม่สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
50.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
การบริการประชาชน ( 1 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%